Motie Thieme: verander teelt en bewerk grond rond Schiphol


3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de akkers rond Schiphol een grote aantrekkingskracht hebben op ganzen,

constaterende, dat de pilot onderploegen graanresten het aantal vliegbewegingen van ganzen over Schiphol 90% deed afnemen,

overwegende, dat onderzoeksbureau Arcadis heeft geadviseerd om de aantrekkende werking van akkers in de zone 0-6 kilometer rond Schiphol weg te nemen,

van mening, dat de veiligheid van mensen en dieren belangrijker is dan ongelimiteerde teeltkeuze,

verzoekt de regering, de luchtvaartwet en het LIB te wijzigen zodat de aantrekkende werking van akkers in de zomer en de herfst, in het noordelijke en centrale deel van de Haarlemmermeer door veranderen van teelten en bewerking van de grond wordt weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66