Motie Thieme: schrap vos van vrij­stel­lings­lijst


3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vos grote invloed heeft op het broedsucces van ganzen en de belangrijkste predator van ganzennesten is,

constaterende, dat er geen noodzaak is vossen in het hele land te bestrijden,

constaterende, dat de staatssecretaris de provincies de ruimte wil geven voor ‘maatwerk’,

verzoekt de regering, de vos uit bijlage 1 van het besluit beheer en schadebestrijding dieren (de ‘vrijstellingslijst’) te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: 100% controle op illegale ggo's door de NVWA

Lees verder

Motie Thieme: verander teelt en bewerk grond rond Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer