Motie Thieme: start pilot voor het weglokken van ganzen


3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het gedrag van ganzen effecten heeft op gewasopbrengst en vliegveiligheid,

constaterende, dat het gedrag van ganzen goed te beïnvloeden is,

van mening, dat preventieve, diervriendelijke oplossingen de voorkeur verdienen,

verzoekt de regering, een pilot te starten met het weglokken van ganzen van schadelocaties met klaver en oogstresten;

een pilot te starten met droge natuurontwikkeling rond natte natuurgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

VVD, PVV, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, D66, CDA