Motie Thieme/Van Velzen over verplichte preven­tieve vacci­natie van pluimvee tegen H5N1


25 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit internationaal onderzoek van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) steeds duidelijker wordt dat het vogelpestvirus (H5N1) niet wordt verspreid door wilde vogels;

constaterende, dat het verplicht ophokken van commercieel gehouden pluimvee daarom niet de gewenste maatregel is om de verspreiding van het vogelpestvirus (H5N1) te voorkomen;

overwegende, dat het vogelpestvirus (H5N1) ook voor de volksgezondheid belangrijke risico's met zich meedraagt;

van mening, dat daarom alles op alles moet worden gezet om besmetting van mensen en dieren met het hoog pathogene vogelpestvirus te voorkomen;

verzoekt de regering om over te gaan tot verplichte preventieve vaccinatie van al het pluimvee dat in Nederland wordt gehouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD