Motie Thieme/ Van Velzen over preven­tieve vacci­natie van schapen tegen het blauw­tong­virus


25 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat, volgens experts, knutten die het blauwtongvirus dragen, zich blijvend in Nederland zullen vestigen;

constaterende, dat in Nederland bijna 2000 agrarische bedrijven zijn getroffen door het blauwtongvirus;

constaterende, dat het afgelopen seizoen tienduizenden schapen het slachtoffer zijn geworden van het blauwtongvirus en vele zijn gestorven of ernstig hebben geleden;

constaterende, dat het in Nederland vooralsnog gaat om het blauwtongvirus serotype 8 en dat een vaccin tegen dit virus binnenkort beschikbaar zal zijn;

van mening, dat preventieve vaccinatie van schapen noodzakelijk is om het onnodig lijden en sterven van dieren te voorkomen;

verzoekt de regering om preventieve vaccinatie van schapen te verplichten zodra het vaccin tegen het blauwtongvirus serotype 8 beschikbaar is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD