Motie Thieme/Van Velzen over preven­tieve vacci­natie van alle even­hoe­vigen tegen het blauw­tong­virus


25 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat, volgens experts, knutten die het blauwtongvirus dragen, zich blijvend in Nederland zullen vestigen;

constaterende, dat naast schapen ook andere evenhoevigen, waaronder koeien, in toenemende mate getroffen worden door het blauwtongvirus;

constaterende, dat het in Nederland vooralsnog gaat om het blauwtongvirus serotype 8 en dat een vaccin tegen dit virus binnenkort beschikbaar zal zijn;

van mening, dat preventieve vaccinatie van evenhoevigen noodzakelijk is om het onnodig lijden en sterven van dieren te voorkomen;

verzoekt de regering binnen een halfjaar aan de Kamer te rapporteren of en, zo ja, onder welke condities verplichte preventieve vaccinatie van alle evenhoevigen een effectieve maatregel is om verspreiding van blauwtong tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD