Motie Thieme c.s. over de moge­lijk­heden voor een vergaande vergroening van het belas­ting­stelsel


17 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een vergroening van het belastingstelsel zowel economie als ecologie ten goede komt;

verzoekt de regering de mogelijkheden voor een vergaande vergroening van het belastingstelsel mee te nemen in de brede heroverwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold
Kant
Halsema


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SGP, SP

Tegen

LVER, PVV, VVD