Motie Thieme c.s. over de moge­lijk­heden voor een vergaande vergroening van het belas­ting­stelsel


17 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een vergroening van het belastingstelsel zowel economie als ecologie ten goede komt;

verzoekt de regering de mogelijkheden voor een vergaande vergroening van het belastingstelsel mee te nemen in de brede heroverwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold
Kant
Halsema


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, SGP, SP

Tegen

LVER, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Van Velzen over het onthouden van medische hulp aan ernstig zieke landbouwdieren

Lees verder

Motie Thieme/Halsema over het niet langer financieren van de plezierjacht van het Koninklijk Huis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer