Motie Thieme/Van Ghent over een fiscale vrij­stel­lings­re­geling plant­aardige transitie


12 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat uit het Profetasonderzoek blijkt dat de productie en consumptie van grote hoeveelheden dierlijke eiwitten belastend is voor het welzijn van dieren, onze leefomgeving, het milieu en de volksgezondheid;
constaterende, dat er behoefte is aan de bevordering van een transitieproces, waarbij minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten geproduceerd en geconsumeerd worden;
overwegende, dat Nederland een belangrijke rol zou kunnen spelen in dit transitieproces, gelet op de groei van het aantal "vleesverlaters";
overwegende, dat een fiscale stimuleringsregeling vergelijkbaar met de Groenregeling en de regeling voor beleggen in kunst en cultuur beleggers zou kunnen stimuleren tot investeringen in dit transitieproces;
verzoekt de regering te komen tot een fiscale vrijstellingsregeling plantaardige transitie, die beoogt beleggers in het transitieproces van de productie van dierlijke naar plantaardige eiwitten te stimuleren, naar het model van de Groenregeling,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PvdD

Tegen

PVV, VVD, CDA, CU, SGP, PvdA