Motie Thieme c.s. over welzijns­regels voor vlees­kippen


12 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het vleeskuiken het meest gehouden landbouwdier in Nederland is en Nederland ook het meest pluimveedichte land ter wereld is;
constaterende, dat de 400 miljoen vleeskuikens die jaarlijks in Nederland worden gefokt, geen specifieke eigen welzijnsregels kennen;
overwegende, dat in Europa al jaren geen overeenstemming bereikt kan worden over welzijnsregels en deze overeenstemming ook niet op korte termijn te verwachten is;
overwegende, dat vrijwel nergens ter wereld de vleeskippen zo weinig leefruimte hebben als in Nederland en de vleeskuikenhouderij vele welzijnsproblemen kent;
verzoekt de regering niet langer te wachten op Europese wetgeving en zelf voor Nederland welzijnsregels te ontwikkelen voor vleeskippen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen
Van Gent
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD