Motie Thieme c.s. over de kosten voor vacci­natie van pluim­vee­houders


12 december 2006

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er in de Kamer een groot draagvlak bestaat voor vaccinatie tegen vogelpest en de minister zelfs vaccinatie zijn grootste succes noemt;
constaterende, dat desondanks zowel hobbydierhouders als commerciële pluimveehouders amper vaccineren, mede gezien de kosten en het ontbreken van een garantie dat de dieren bij een uitbraak niet geruimd worden;
constaterende, dat Nederland met zijn grootschalige bio-industrie het meest pluimveedichte land ter wereld is met grote commerciële belangen van de intensieve pluimveesector;
overwegende, dat vooral hierdoor extra preventieve maatregelen als vaccinatie nodig zijn;
overwegende, dat hobbydierhouders en biologische houders hiervoor extra kosten moeten maken om voornamelijk de belangen van de intensieve veehouderij veilig te stellen;
verzoekt de regering om die reden te onderzoeken hoe de kosten voor vaccinatie van hobbydierhouders en commerciële houders van kippen met uitloop (biologisch/freiland) vergoed kunnen worden uit generieke middelen van het bedrijfsleven,
en gaat over tot de orde van de dag

Thieme
Van Velzen
Van der Ham
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Van Ghent over een fiscale vrijstellingsregeling plantaardige transitie

Lees verder

Motie Thieme c.s. over de verrijkte kooi

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer