Motie Thieme/Van Gerven: Europees import­verbod op angorawol


10 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een Europees importverbod op angorawol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Gerven


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SGP, CU, 50PLUS/Baaij, D66, GL, PvdA, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, 50PLUS/Klein, GrBvK, VanVliet