Geen reguliere vluchten vliegveld Eindhoven na 23:00 uur


3 juli 2014

De Kamer,

constaterende dat de regering het aantal burgervluchten op vliegveld Eindhoven wil uitbreiden;

constaterende dat hierdoor de geluidsoverlast voor omwonenden ernstig toeneemt volgens de betreffende Milieu Effecten Rapportage;

constaterende dat in het rapport dat ten grondslag ligt aan het ontwerpbesluit gewerkt is met de geluidmaat uit de militaire luchtvaart en de geluidhinder van burgervluchten veel groter blijkt te zijn;

constaterende dat burgers grote zorgen uiten over de geluidsoverlast die dit zal veroorzaken, vooral in de nachtelijke uren;

verzoekt de regering het luchthavenbesluit aan te passen en geen reguliere vluchten toe te staan na 23:00 uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
---


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, SGP, PvdD, Baay-Timmerman

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, Klein, GrBvK, VanVliet