Motie Thieme/Van Gent over voor­stellen gericht op vermin­dering van de vlees­con­sumptie


13 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het regeringsstandpunt is dat vlees het meest milieuvervuilende onderdeel vormt van ons voedselpakket;

constaterende, dat een hoge vleesconsumptie een eerlijke wereldvoedselverdeling in de weg staat;

verzoekt de regering voorstellen te doen die gericht zijn op een vermindering van de vleesconsumptie en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD