Motie Thieme/Van Gent over verre­kening van de maat­schap­pe­lijke kosten in de prijs van dierlijke producten


13 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de veehouderij grote maatschappelijke kosten veroorzaakt via vervuiling van bodem, lucht, water en leefomgeving;

constaterende, dat deze kosten niet worden verrekend in de prijs van dierlijke producten;

spreekt als haar mening uit, dat maatschappelijke kosten integraal onderdeel moeten zijn van de consumentenprijs van dierlijke producten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD