Motie Ouwehand/Polderman over het door lidstaten zelf beslissen over toelating van genge­wassen


13 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat adviezen van de European Food Safety Authority (EFSA) ten aanzien van gengewassen ter discussie staan binnen de EU;

overwegende, dat de meningen over risico's te ver uiteenlopen om lidstaten de keuzevrijheid voor een strikte toepassing van het voorzorgsprincipe te ontnemen;

constaterende, dat Nederland bij herhaling tegen EU-lidstaten heeft gestemd die genetisch gemanipuleerde gewassen van de eigen markt wilden weren;

van mening, dat individuele lidstaten zelf moeten kunnen beslissen over toelating van gengewassen op de eigen markt;

verzoekt de regering deze keuzevrijheid te respecteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Polderman


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PVDD, PVV, SGP, SP

Tegen

CDA, D66, LVER, PvdA, VVD