Motie Thieme/Van Gent over krimp van de veestapel met 70%


13 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Milieu- en Natuurplanbureau aangeeft dat een krimp van de veestapel met 70% noodzakelijk is om de negatieve effecten van de ammoniakuitstoot tegen te gaan;

verzoekt de regering zich in te zetten voor een krimp van de veestapel met 70% om zo de noodzakelijke ammoniakreductie te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD