Motie Ouwehand c.s. over een jacht­verbod in rust­ge­bieden


18 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel onderdelen van natuurgebieden zijn afgesloten voor het publiek en dat de reden hiervoor in veel gevallen de rust van de dieren betreft;

constaterende, dat in rustgebieden regelmatig wordt gejaagd;

van mening, dat jacht en rust onverenigbare grootheden zijn;

verzoekt de regering over te gaan tot een jachtverbod in rustgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD