Motie Thieme/Van Gent over het onder geen enkele voor­waarde verlenen van een algemene ontheffing voor drukjacht


16 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel een Kamermeerderheid als deskundigen uit de praktijk aangeven dat zij geen heil zien in het invoeren van de drukjacht als oplossing voor het inperken van de populatie wilde zwijnen op de Veluwe;

constaterende, dat de minister van LNV desondanks kenbaar heeft gemaakt voornemens te zijn de ontheffing voor de drukjacht te verlenen;

verzoekt de regering om dit voornemen te herzien en onder geen enkele voorwaarde over te gaan tot het verlenen van een algemene ontheffing voor het invoeren van drukjacht op wilde zwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD