Motie Thieme/Van Gent over dieren­welzijn als rand­voor­waarde voor inves­te­rings­sub­sidies


16 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een beter dierenwelzijn kernwaarde is in onze samenleving, welke ook in het regeerakkoord een belangrijke plek heeft gekregen;

van mening, dat het onwenselijk is dat de inzet van publieke middelen, bijvoorbeeld in de vorm van innovatie- en investeringssubsidies aan het agrarisch bedrijfsleven, kunnen leiden tot een verslechtering van het dierenwelzijn van gehouden dieren;

verzoekt de regering om bij het verstrekken van innovatie- en investeringssubsidies ten behoeve van de veehouderij, dierenwelzijn als leidende randvoorwaarde te hanteren en daarmee een verslechtering van het dierenwelzijn als gevolg van innovaties en nieuwe investeringen met overheidssubsidies te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD