Motie Thieme/Van Gent over een verbod op het onver­doofd ritueel slachten


1 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onverdoofd ritueel slachten van dieren op grote ethische bezwaren in de Nederlandse samenleving stuit;

constaterende, dat het onverdoofd ritueel slachten in landen als Oostenrijk, Denemarken, Finland en Estland reeds verboden is;

constaterende, dat Nederland zich heeft ontwikkeld tot een exportland van vlees afkomstig van onverdoofd ritueel geslachte dieren;

constaterende, dat verdoving, bijvoorbeeld in de vorm van reversibel bedwelmen voorafgaand aan ritueel slachten, geen enkel religieus bezwaar kent, zoals ook is aangegeven in de Nota Dierenwelzijn;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar een verbod in te stellen op het onverdoofd ritueel slachten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP