Motie Thieme c.s. over een verbod op castratie van varkens


1 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat detectie aan de slachtlijn op de aanwezigheid van berengeur technisch mogelijk is en er ook andere mogelijkheden zijn die castratie overbodig maken en al worden toegepast in andere Europese landen;

constaterende, dat steeds meer voorlopers in de varkenshouderij gestopt zijn met het castreren van biggen;

verzoekt de regering om voor 2009 een verbod op castratie in te voeren van alle in Nederland gehouden varkens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen
Van Gent
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Thieme over Een organisatorische scheiding van controles op subsidies en controles op dierenwelzijn

Lees verder

Motie Thieme/Van Gent over een verbod op het onverdoofd ritueel slachten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer