Motie Ouwehand over imple­men­tatie van de motie-Ouwehand c.s. (26485, nr. 50) voor de veehou­derij


7 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de motie Ouwehand c.s. (26 485, nr. 50) is aangenomen door de Kamer, waarmee dierenwelzijn als een van de criteria geldt voor het MVO-beleid van de regering;

constaterende, dat een aantal van de door dit kabinet voorgestelde milieu- en klimaatregelen op gespannen voet staat met dierenwelzijn en dat deze maatregelen een obstakel kunnen vormen voor mogelijke welzijnsverbeteringen in de toekomst;

verzoekt de regering om de Kamer te informeren over de wijze waarop de motie Ouwehand c.s. (26 485, nr. 50) wordt geimplementeerd in de milieu- en klimaatmaatregelen voor de veehouderijsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD