Motie Thieme/Van Gent over een verbod op alle commer­ciële veetrans­porten van meer dan twee uur


12 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat commerciële transporten van levende landbouwhuisdieren nooit ten goede komen aan het welzijn van deze dieren;

van mening, dat de veehouderij gericht moet zijn op regionale productie en verwerking van dierlijke producten;

verzoekt de regering om per 2010 een verbod in te voeren op alle commerciële transporten van levende landbouwhuisdieren die langer duren dan twee uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD