Motie Van Velzen c.s. over een verbod op inter­na­ti­onaal vervoer van slachtvee


12 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat onnodig transport van levende dieren onwenselijk is en zo veel mogelijk moet worden voorkomen;

verzoekt de regering, een verbod in te stellen op het internationaal vervoer van slachtvee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen
Van der Ham
Graus
Van Gent
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD