Motie Thieme c.s. over dieren­welzijn en dieren­rechten als speci­a­lisme bij het OM


12 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor vervolging en berechting van transporteurs van levende dieren die in overtreding zijn, specialistische juridische kennis is vereist;

constaterende, dat deze kennis onvoldoende en slechts gefragmenteerd aanwezig is bij het Openbaar Ministerie;

verzoekt de regering een specialisme binnen het Openbaar Ministerie in te stellen dat zich richt op de rechtspraak met betrekking tot dierenwelzijn en dierenrechten zoals de bescherming van dieren tijdens transport en overige juridische procedures als gevolg van misstanden tijdens het transport van levende dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent
Van der Ham
Graus


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD