Motie Thieme/Van Gent over een eerlijke kans voor honden zonder eigenaar


17 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de in beslag genomen honden zonder eigenaar die op dit moment nog vastzitten een eerlijke kans te geven om, bijvoorbeeld door middel van gedragscursussen en -therapie├źn, herplaatst te worden en niet eerder dan in uiterste gevallen over te gaan tot euthanasie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over het verbieden van de jacht op vrij bejaagbare soorten in ganzenfoerageergebieden

Lees verder

Motie Thieme/Dibi over eenduidige beoordeling van het welzijn van dieren in slachthuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer