Motie Thieme/Dibi over eenduidige beoor­deling van het welzijn van dieren in slacht­huizen


17 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister al een halfjaar geleden heeft toegezegd met instructies te komen voor een eenduidige beoordeling van het welzijn van dieren in slachthuizen;

verzoekt de regering deze instructies zo snel mogelijk naar de Kamer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Dibi


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD