Motie Thieme/Van Gent over de beslissing om ontheffing te verlenen voor drukjacht


8 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ecologen en deskundigen uit de praktijk aangeven dat zij geen heil zien in het invoeren van de drukjacht als oplossing voor het inperken van de populatie wilde zwijnen op de Veluwe;

constaterende, dat de Kamer tot tweemaal toe de regering heeft verzocht, af te zien van het verlenen van een ontheffing voor drukjacht;

constaterende, dat de minister van LNV met haar besluit om een ontheffing te verlenen tegen de wens van de Kamer ingaat;

verzoekt de regering om alsnog terug te komen op de beslissing om de ontheffing te verlenen voor drukjacht op wilde zwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PVDD, PVV

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, SGP, VVD