Motie Thieme over een voor­waarde voor een eenmalige ontheffing voor drukjacht


8 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van LNV in strijd met de herhaald uitgesproken wens van de Kamer het besluit heeft genomen, over te gaan tot het verlenen van ontheffing voor de drukjacht op wilde zwijnen;

van mening, dat de uitvoering van faunabeleid uitsluitend zou moeten worden overgelaten aan professionele, gecertificeerde jagers die onder verantwoordelijkheid vallen van de terreinbeheerder;

verzoekt de regering om de eenmalige ontheffing voor drukjacht te binden aan de voorwaarde dat hiervoor uitsluitend professionele jagers in het bezit van een zwartwildbrevet worden ingeschakeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD