Motie Thieme/Van der Ham over afschaffen van export­re­ge­lingen voor dierlijke eiwitten


14 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de productie en consumptie van vlees en zuivel een zeer groot beslag leggen op natuurlijke hulpbronnen en land en dat zij verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van het klimaatprobleem;

overwegende, dat het subsidiëren van de Europese productie van dierlijke eiwitten ongewenst is in het licht van klimaatverandering en een eerlijke voedselverdeling;

verzoekt de regering zich onderweg naar de klimaatconferentie en in Kopenhagen zelf, in te zetten voor het afschaffen van exportregelingen voor dierlijke eiwitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV