Motie Thieme over vermin­dering van de vlees­pro­ductie en -consumptie als inzet


15 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de productie en consumptie van vlees verantwoordelijk is voor een substantieel deel van de mondiale uitstoot van broeikasgassen;

constaterende, dat Kopenhagen een unieke kans biedt om landbouw en klimaat aan elkaar te verbinden en hierdoor tot oplossingen te komen voor het klimaatprobleem;

verzoekt de regering een vermindering in de vleesproductie en -consumptie in ontwikkelde landen mee te nemen in de inzet voor de klimaatonderhandelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV