Motie Thieme over waar­borgen voor dieren­welzijn bij de voor­ge­nomen doel­voor­schriften


7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat open normen in doelvoorschriften zorgen voor onduidelijkheid en daardoor voor problemen bij inspecties, zoals is gebleken uit de evaluatie van het Dierentuinenbesluit;

van mening, dat regelmatige controles, continue monitoring en toetsbare normen gebaseerd op de laatste inzichten op het gebied van dierenwelzijn, belangrijke voorwaarden zijn om dierenwelzijn bij gehouden dieren te kunnen garanderen;

verzoekt de regering een instrumentarium te ontwikkelen om te bewerkstelligen dat de voorgenomen doelvoorschriften behorende bij de Wet dieren, worden omkleed met voldoende waarborgen voor dierenwelzijn, zo nodig met de inzet van middelvoorschriften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Dibi over uitvoering van beleidsvoornemens voor dierenwelzijnregelgeving

Lees verder

Motie Thieme/Van der Ham over afschaffen van exportregelingen voor dierlijke eiwitten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer