Motie Thieme: strikt handhaven illegale gebruik geboor­tekrik


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering strikt te handhaven op het illegale gebruik van een geboortekrik in de rundveehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen