Motie Thieme: pluimvee- en varkens­hou­de­rijen strikt contro­leren op voorzien schoon drink­water


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek (Rapportage Start Antibioticavrije Pluimveeketen fase 2 2013 ) aantoont dat 75% van de onderzochte monsters van de drinkwatervoorzieningen in de pluimveehouderij niet voldoet aan de norm voor drinkwaterkwaliteit,

constaterende dat onderzoek (steekproef van veevoederbedrijf Agruniek Rijnvallei 2013) aantoont dat het slecht is gesteld met de waterkwaliteit op varkenshouderijen,

verzoekt de regering de pluimvee- en varkenshouderijen strikt te controleren op het voorzien van schoon drinkwater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen