Motie Thieme: verplicht zachte ligbedding in stallen


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering zachte ligbedding te verplichten in stallen voor vleeskalveren waar anders dan op stro wordt gehuisvest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen