Motie Thieme: stop met afschieten van katten


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 136.113 mensen de petitie tegen het afschieten van katten hebben getekend,

constaterende, dat er in 7 provincies op katten geschoten mag worden,

overwegende, dat het afschieten van huiskatten niet kan worden uitgesloten,

verzoekt de regering, het afschieten van katten niet meer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA, SGP, ChristenUnie