Motie Thieme: handhaaf strikt op dieren­wel­zijns­richt­lijnen


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Richtlijn over minimumnormen ter bescherming van varkens,

(2008/120 EG Hoofdstuk 1, art 8) het couperen van staarten en knippen of vijlen van hoektanden als routinemaatregelen verbiedt,

verzoekt de regering strikt te handhaven op dierenwelzijnsrichtlijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, ChristenUnie, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA, SGP