Motie Thieme: schrap de vos van de vrij­stel­lings­lijst


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de vos grote invloed heeft op het broedsucces van ganzen en de belangrijkste predator van ganzennesten is,

constaterende, dat er geen noodzaak is vossen in het hele land te bestrijden,

constaterende, dat de staatssecretaris de provincies de ruimte wil geven voor maatwerk,

constaterende, dat de vrijstellingslijst provincies belemmert in het geven van maatwerk,

verzoekt de regering, de vos van de vrijstellingslijst te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen