Motie Thieme: stimu­lering van de productie van vlees­ver­vangers


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om opschaling van de productie van vleesvervangers te stimuleren en zo de vleesconsumptie en –productie te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, CU, 50PLUS, SGP, FvD