Motie Thieme: geen over­heidsgeld naar de onder­grondse opslag van CO2


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om geen prioriteit en overheidsgeld te geven aan de ondergrondse opslag van CO2,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdA, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, CU, 50PLUS, DENK, SGP, FVD