Motie Thieme: hand­having van de salde­rings­re­geling van opgewekte zonne-energie


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de salderingsregeling van opgewekte zonne-energie te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme: stimulering van de productie van vleesvervangers

Lees verder

Motie Thieme: energie-neutrale nieuwbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer