Motie Ouwehand: onderzoek het dumpen van vis op zee (high­grading)


3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er op de pelagische visserij beperkte inspectie plaatsvindt, waardoor het niet bekend is op welke schaal er sprake is van highgrading,

overwegende, dat er ten behoeve van het toekomstige handhavingsbeleid onderzoek nodig is om vast te kunnen stellen of highgrading op de Nederlandse pelagische vloot incidenteel voorkomt, of dat er sprake is van een structureel probleem,

verzoekt de regering, de omvang van highgrading op de Nederlandse pelagische vloot te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen