Motie Thieme: geen voor­lopige inwer­king­treding van handelsdeal CETA voor landbouw, energie, ISDS en regu­latory coop­e­ration


15 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorlopige inwerkingtreding van het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) verstrekkende gevolgen heeft, zeker voor een aantal sectoren,

van mening dat er voorafgaand aan de ratificatie geen sprake kan zijn van voorlopige inwerkingtreding van CETA,

verzoekt de regering in ieder geval de hoofdstukken die gaan over landbouw, energie, investeringen en regelgevende samenwerking (regulatory cooperation) uit te sluiten van voorlopige inwerkingtreding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Bruins


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ, GrBvK, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, VanVliet