Motie Thieme: maak een einde aan het fokken op hoog­pro­duc­tieve koeien


27 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoeken concluderen dat fokkerij op een hogere melkproductie leidt tot welzijns- en gezondheidsproblemen,

verzoekt de regering een einde te maken aan het fokken op hoogproductieve koeien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen