Motie Thieme over verplichte aanwe­zigheid van VWA-dieren­artsen in kleine en middel­grote slacht­huizen


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het ontbreken van permanente controle door VWA-dierenartsen in kleine en middelgrote slachthuizen leidt tot een verhoogd risico op het niet naleven van dierenwelzijns- en voedselveiligheidseisen met name ten tijde van het aanvoeren, uitladen en selecteren van dieren;

constaterende, dat daardoor de kans bestaat dat zieke, gewonde en/of wrakke dieren illegaal op de slachtlijn terechtkomen;

verzoekt de regering de aanwezigheid van VWA-dierenartsen ook in kleine en middelgrote slachthuizen verplicht te stellen, ten minste ten tijde van het aanleveren, uitladen en selecteren van dieren om zo illegale praktijken op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVDD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD