Motie Ouwehand over de ethische afweging of gebruik wordt gemaakt van proef­dieren


11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de afweging van het maatschappelijk belang van een dierproef tegen het lijden van betrokken proefdieren op dit moment in een zeer laat stadium plaatsvindt;

overwegende, dat dierexperimentencommissies aangeven dat door deze werkwijze soms (te) weinig ruimte bestaat voor de beoordeling van de ethische toelaatbaarheid en de maatschappelijke implicaties van een onderzoek vanwege het feit dat het betreffende onderzoeksprogramma in veel gevallen al ver gevorderd is;

overwegende, dat veel wetenschappelijk onderzoek door de overheid wordt gefinancierd en dat dit mogelijkheid geeft tot het instellen van een ethische toets bij de toekenning van financiering;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de ethische afweging een prominente plaats te geven bij de beoordeling van aanvragen voor overheidssubsidies voor wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme over vermindering van de vleesproductie en -consumptie als inzet

Lees verder

Motie Ouwehand over etikettering van bestanddelen van geneesmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer