Motie Thieme over uitzon­deren van het gebruik van celafospo­rinen in de gehele veeteelt


24 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat cefalosporinen bij mensen met ernstige bacteriƫle infectie worden ingezet en vaak als laatste redmiddel bij multiresistente bacteriƫn worden gebruikt;

constaterende, dat resistentie tegen deze antibiotica grote gevolgen kan hebben;

constaterende, dat er het risico bestaat dat de resistentie tegen antibiotica via de voedselkolom kan worden doorgegeven aan mensen en dat deze middelen daar mogelijk een rol in spelen;

constaterende, dat de KNMvD haar leden heeft opgeroepen, geen cefalosporinen meer te gebruiken in de pluimveesector vanwege toenemende resistentie;

constaterende, dat het middel in de andere veesectoren wel gebruikt mag worden;

verzoekt de regering cefalosporinen uit te zonderen van gebruik in de gehele veeteelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme over regie door VWS over het antibioticagebruik in de veehouderij

Lees verder

Motie Thieme over een tussenrapportage van de commissie-Van Dijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer