Motie Thieme over een tussen­rap­portage van de commissie-Van Dijk


20 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de commissie-Van Dijk onderzoek uitvoert naar de aanpak van de Q-koortsepidemie;

constaterende, dat deze commissie heeft aangegeven de resultaten van dit onderzoek pas op 1 september 2010 in plaats van op 1 juni 2010 te kunnen presenteren, omdat het onderzoeken van de rol van de sector extra tijd vergt;

van mening, dat het waardevol zou zijn, de conclusies van de commissie over de regering wel voor 1 juni te hebben;

verzoekt de regering de commissie-Van Dijk te vragen voor 1 juni 2010 een tussenrapportage uit te brengen en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP