Motie Thieme over toetsing van het kwali­teits­keurmerk Dier­waardig Vervoer aan de Europese veror­dening


8 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit de Europese transportverordening (EG nr. 1/2005) de verplichting spreekt dat bij het inladen van dieren voor vergunningplichtige transporten een keuringsarts aanwezig dient te zijn om de verplichte formulieren naar waarheid te kunnen invullen en ondertekenen;

overwegende, dat de Nederlandse regering met het afzien van verplichte controle door keuringsartsen tijdens het laden van dieren mogelijk handelt in strijd met de verordening;

verzoekt de regering het kwaliteitskeurmerk Dierwaardig Vervoer te laten toetsen door de Food and Veterinary Office en/of de Europese Commissie aan de eisen van de Europese Transportverordening (EG nr. 1/2005) alvorens tot erkenning daarvan over te gaan en de Kamer hierover te informeren,

verzoekt de regering daarbij specifiek goedkeuring te vragen voor afwijking van de in de verordening opgenomen verplichting dat bij het inladen van dieren voor vergunningverplichte transporten een keuringsarts aanwezig dient te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Thieme over het voorleggen aan de Food en Veterinary Office van de uitbesteding van de wettelijke controles

Lees verder

Motie Ouwehand over een warme sanering van de mosselvisserijsector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer