Motie Thieme over het voor­leggen aan de Food en Vete­rinary Office van de uitbe­steding van de wette­lijke controles


8 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de VWA de wettelijke vleeskeuringstaken vanaf 2006 heeft uitbesteed aan het commerciële bedrijf BV KDS;

constaterende, dat in het voorjaar van 2006 rapportage werd uitgebracht naar aanleiding van een missie van de Food and Veterinary Office (FVO) waarin werd gesteld dat KDS nog niet aan alle eisen van een controleorgaan voldeed;

constaterende, dat hierop na de toelichting door het kabinet aan de Europese Commissie geen verdere reactie van de FVO of van de Europese Commissie is ontvangen;

verzoekt de regering om de uitbesteding van wettelijke controles van geslachte dieren aan het commerciële bedrijf BV KDS en de huidige werkwijze van toezicht op controle alsnog ter goedkeuring voor te leggen aan de FVO en de Europese Commissie en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD